TÚI JARVAN ĐA NĂNG, CHỐNG NƯỚC

250,000

TÚI JARVAN ĐA NĂNG, CHỐNG NƯỚC
Tính đa năng được thể hiện quá rõ trong hình rồi á 😀:
– Đeo chéo, đeo đùi, treo đầu xe để điện thoại làm túi chạy grab
– Đặc biệt lớp vải trong chống nước 💦 yên tâm làm dân chơi khi trời mưa rơi 🌧⛈🌦
Danh mục:

CÓ THỂ TREO ĐẦU XE LÀM TÚI CHẠY GRAB

 

CÓ THỂ LÀM TÚI ĐEO HÔNG CÁ TÍNH

 

LỚP VẢI TRONG CHỐNG NƯỚC TUYỆT ĐỐI

Gọi ngay!