Que đánh lửa sinh tồn dã ngoại

30,000
que đánh lửa sinh tồn dã ngoại

que đánh lửa quân dụng kiểu mới, mã hàng

chiều dài 10.5 cm

cán dài 3 cm, phần đánh lửa dài hơn 7 cm

Gọi ngay!